Klima- og biodiversitetskriserne raser, og vi skal som verdenssamfund sikre fuld fremdrift på den grønne omstilling. Og her er brugen af træ i byggeri og i andre produkter en af de vigtige løsninger på klimakrisen.

Men ved vi nok om effekterne af brugen af træ? Har vi styr på korrekt brug af træ, og har vi de rette forudsætninger og viden inden for arkitektur og ingeniørkunst til at bygge med træ? Kan vi sikre at vi rekrutterer dygtige mennesker til træfagene? Efter mange år hvor andre materialer har været det foretrukne, har vi måske glemt hvordan træ bruges korrekt?


Derfor har en bredt sammensat gruppe inden for træerhverv og –trævidenskab taget initiativ til oprettelsen af et lærings- og videncenter, hvor brugen af træ er fokus. Centerets målgruppe er forskere, arkitekter og ingeniører, håndværkere samt skoler og gymnasier. Og visionen er, at alle målgrupper skal opnå en klar opfattelse af træ som materiale og forstå vigtigheden af ”trækæden” - træ som materiale fra frø til genanvendelse.


Dagligdagen på centeret vil være karakteriseret ved, at en blanding af forskere og praktikere på længere eller kortere ophold udfører studier og eksperimenter og modtager undervisning. Centeret har fokus på sammenhæng mellem teori og praksis, og herunder muligheden for at besøge skove, savværker, udføre tests, eksperimenter og konstruktioner i stor eller lille skala på centerets værksted. Centeret besøges tillige af skole- og gymnasieelever og andre grupper som ønsker undervisning i og håndgribelig forståelse af ”trækæden”.


Forstbotanisk Center Øxenhaverne samarbejder med de førende forskere indenfor skovbrug og træteknologi samt arkitektskoler og erhvervsskoler. Fokus er på høj kvalitet i undervisningen og en bred forståelse af brugen af træ udtrykt gennem begrebet ”trækæden”.


Kontakt:

Uffe Black Nielsen, telefon: 20485818, e-mail: ubn@uffe-black.dk

Ulrik Nielsen, telefon: 21654560, e-mail: forstkontoret@gmail.dk


Du finder os her: 

Øxenhaverne 10, 5600 Faaborg. 

Følg vejen fra syd via Nyhavevej.